Dienste

Dienste

LEWENSVERSEKERING / ONGESKIKTHEIDSVERSEKERING / KRITIEKE SIEKTES / INKOMSTEBESKERMING & PPS PRODUKTE

Verseker gemoedsrus vir u familie sou u sterf of ernstig beseer word.

 • Indien u tot sterfte kom en korrek verseker is, kan u deur middel van Lewensversekering u familie die gemoedsrus gee dat hulle finansieel versorg sal word.
 • Indien u medies ongeskik verklaar word kan daar voorsiening getref word om na u bestaande lewensbehoeftes om te sien.
 • Trauma of Gevreesde Siekte dekking bied u finansiële verligting wanneer u ekstra mediese onkostes moet aangaan.
 • Inkomstebeskerming kan u voorsien van vergoeding wanneer u tydelik nie kan werk nie en u ’n moontlike verlies aan inkomste het.

KORTTERMYNVERSEKERING

Ons bied dekking vir u bates en sodoende verseker ons vir u gemoedsrus.

Ons bied die volgende dekking :
 • Persoonlike Lyne
 • Kommersieël / Besighede
 • Landbou
 • Wynkelders
 • Reisversekering
 • Vervoerkontrakteurs
 • Marine
 • Boukontrakteurs / Kontrakteurs Alle Risiko
 • Goedere in Transito
 • Professionele- & Algemene Aanspreeklikheid

BELEGGINGS

Verseker gemoedsrus vir u Belegging.

 • By Intégro verstaan ons elke kliënt se beleggingsbehoeftes is uniek, daarom het ons toegang tot verskeie beleggings opsies en fondse waarin u beleggings belê kan word en wat u behoefte sal pas.
 • Ons kundige en professionele Fondsbestuurders sal ten alle tye na u behoeftes omsien.

MEDIESE FONDSE & GAP COVER

Verseker gemoedsrus vir wanneer u dit die nodigste het.

 • Ons het verskeie opsies waaruit u kan kies om te verseker daar word aan u behoeftes voldoen.
 • Ons hanteer ook u eise en alle mediese navrae.
 • GAP Cover is 'n baie belangrike dekking waarmee ons u ook van diens kan wees.

AFTREE - & BOEDELBEPLANNING

Verseker gemoedsrus vir u aftrede.

 • Deur kundige en professionele advies sal ons u help om te sorg vir u aftrede.
 • Verseker gemoedsrus deur gebruik te maak van ons professionele advies tydens die beplanning van u boedel.

BEGRAFNISDEKKING

Verseker gemoedsrus by u afsterwe.

 • By Intégro besef ons dat begrafniskoste aansienlik hoog kan wees, ons wil u daarom dekking bied met byvoordele wat sal sorg dat u naasbestaandes nie finansiële uitgawes aangaan nie.
 • Deur hierdie begrafnisdekking wil ons die las ligter maak vir u naasbestaandes.

TESTAMENTE

Die opstel van testamente om sodoende te verseker dat u nalatingskap volgens u wense geskied.

Boedelberedding

Ons bied ‘n professionele, kunidge en empatieke Boedel Administrasie diens, wat ‘n lasvrye proses verseker vir naasbestaandes, na die afsterwe van ‘n geliefde.