Span

Span

André Viljoen
VOORSITTER / FINANSIËLE DIREKTEUR

André het gedurende Augustus 2017 by Intégro aangesluit nadat hy gedien het as onderskeidelik, Hoof Beleggingsbeampte, Direkteur en Fondsbestuurder van ‘n Boetiek Batebestuursfirma.
Hy het sy loopbaan in die finansiële bedryf begin as ‘n Aandele Handelaar en Portefeuljebestuurder in November 2002. Hy was hoof van institusionele handelstoonbanke vir verskillende welbekende Aandelemakelaarsfirmas, waar hy ondervinding opgedoen het in die bestuur en uitvoering van transaksies en transisies vir beide plaaslike- en internasionale instansies en verskaningsfondse.
Hy het Bestuursrekeningkunde studeer en hou ‘n Post Graduate Diploma in Investment Management deur Milpark Business School. André het sy studies aangevul met ‘n Advanced Certificate in Financial Planning, ‘n Executive Development kwalifikasie deur University of Stellenbosch Business School (USB) en Strategic Negotiation deur Yale University. André is ‘n geregistreerde verhandelaar by die JSE, ‘n lid van die Institute for Financial Markets, Investment Analysts of South Africa, en Financial Services Advisor (FSA™) by Financial Planning Institute.

Philip Viljoen
BESTURENDE DIREKTEUR / SLEUTEL PERSOON

Philip het sy loopbaan by Intégro in Januarie 2004 as ‘n Korttermynversekeringsmakelaar begin. Hy het ‘n aantal Nasionale Kursusse in Korttermynversekering voltooi. Hierna het hy besluit om sy horisonne te verbreed en begin werk ook in die veld van Lewens- en Medieseversekering nadat hy sy National Certificate in Wealth Management voltooi het.

Frederick Viljoen
DIREKTEUR

Frederick het sy loopbaan begin in Januarie 2012 as Korttermynversekeringsmakelaar by Intégro. Na sy aanstelling het ander areas van die finansiële bedryf sy belangstellingsveld geprikkel en hy het ‘n Nasionale Kursus voltooi in Lewensversekering en Beleggings en ‘n Higher Certificate in Financial Planning deur Milpark Business School. Hy nader tans die voltooiing van sy B.Com Finansiële Bestuur graad.

Helgard Terblanche
FINANSIëLE ADVISEUR / LEWENSVERSEKERING & BELEGGINGS

Helgard spandeer baie jare in die onderwys en in 1996 besluit hy om die finansiële wêreld te betree, deur ‘n pos as ‘n Finansiële Adviseur te aanvaar by Sanlam. Hy spesialiseer in finansiële produkte vir die professionele mark soos bv. Lewensversekering, Beleggings en Medies. Helgard sluit in 2003 by Intégro aan en strewe daarna om sy kliënte van die beste diens en advies te verskaf.

Monique Snyman
MEDIESE ADVISEUR

Monique het by Intégro aangesluit in Junie 2015 as ons Mediese Adviseur. Haar kliënte is vir haar ‘n prioriteit endaarom strewe sy om kliënte te help aangaande hul mediese dekking en mediese behoeftes. In die tyd wat sy by Intégro is het Gap Cover dekking ook ‘n kern fokus geword en daar is sy ook baie behulpsaam met die eise proses. Monique se deernis vir kliënte en hul mediese welstand is die rede waarom sy haar National Certificate in Wealth Management gedurende 2020 voltooi het. Sodoende verseker sy dat sy op hoogte bly van die nuutste verwikkelinge binne verskeie Mediese Fondse.

Wouter Hanekom
NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

Wouter is ‘n gekwalifiseerde Geokrooieerde Rekenmeester (CASA) en het sy loopbaan in die finansiële industrie in 2009 begin. Na hy sy kwalifikasie vekry en sy artikels voltooi het, is Wouter a praktykbestuurder aangestel by ‘n rekenmeestersfirma in Stellenbosch. Hy kombineer sy passie vir kliënteverhoudinge en besigheid toe hy by E-Fin Financial Services as Direkteur in 2017 aansluit en as Nie-Uitvoerende Direkteur by Intégro in 2019.

Gerhard Conradie
FINANSIële ADVISEUR / KORTTERMYNVERSEKERING, LEWENSVERSEKERING, TESTAMENTE, BOEDELBEPLANNING, BOEDELBEREDDING

Gerhard se agtergrond stryk uit Besigheid- en Verkrygingsbestuur, waar hy verskeie bestuursposies beklee het in hierdie velde en ander industrieë. Hy het ‘n Higher Certificate in Financial Planning deur Milpark Business School voltooi 2016, ‘n Advanced Certificate in Management deur Milpark Business School in 2018 en ‘n kursus in die administarsie van bestorwe boedels deur South African Law School.

Sy passie om waarde toe te voeg en ‘n verskil te maak is wat hom aangemoedig het om tot die industrie toe te tree. Hy spesialiseer in Boedelbeplanning, testamente en die administrasie van bestrowe boedels.